Politiek

2000 – 2006

Schepen van cultuur, onderwijs en monumentenzorg in Eeklo

2007  – 2012

Gemeenteraadslid, lid van de Politieraad in Eeklo

2013 – 2018

Gemeenteraadslid, lid van de Politieraad in Eeklo

2019-2024

Burgemeester van Eeklo (coalitie SMS/Open VLD/Groen)

Naast de burgemeesterssjerp, ook volgende bevoegdheden:

Algemeen bestuur/Coördinatie tussen de verschillende departementen
Beleids- en Kwaliteitscel (incl. GIS, burgerparticipatie)
Secretariaat/Dienstverlening
Communicatie (interne en externe)
Personeel/Preventie-veiligheid op het werk
Facility
Aankoopdienst
Beleid stads- en OCMW-patrimonium
Archief
Informatieveiligheid
Noodplanning
SVVP (strategische Veiligheids- en preventieplannen)
Coördinatie van het veiligheidsbeleid
Politie, brandweer en openbare orde
Betrekkingen met de hogere overheid, regionale en internationale organisaties en gemeenten
Politieke organen
Officieel ceremonieel (plechtigheden – ontvangsten)
Land –en tuinbouw
Handhaving, uitgezonderd omgevings- en milieu-inbreuken en –misdrijven

Logo SMS groot

Lid van SMS Eeklo

Volg onze Facebookpagina